Motorky

Motorky už nie sú súčasťou zbierky. Z priestorových dôvodov som sa ich musel vzdať. Zostali len spomienky.


kontakt tel.0903 701097 skala@khv.sk